Corteva nimetab Chuck Margo tegevjuhiks

 

Kinnitatud liidripositsioon ja ulatuslik põllumajandusalane kogemus kogu maailmas

WILMINGTON, Del., 28.10.2021 – Corteva, Inc.’i („Corteva”) (NYSE: CTVA) direktorite nõukogu teatas täna, et nimetas Chuck Magro äriühingu uueks tegevjuhiks alates 1. novembrist 2021. Ta liitub ka Corteva direktorite nõukoguga. Hr Magro oli eelnevalt Nutrieni tegevjuht ja toob nüüd Cortevasse kaasa laialdased kogemused erinevate põllumajandusettevõte juhtimisest, et toetada kõigi huvigruppide jaoks väärtuse loomist. Ta asub tööle James C. Collins Jr. asemel, kes hakkab alguses temaga koostööd tegema, et üleminek oleks sujuv, ja läheb siis aasta lõpus pensionile.

Corteva sõltumatu esimees Greg Page ütles: „Chuckil on põhjalikud ja ennast tõestanud kogemused põllumajandussektoris uuenduste kaudu kasumliku kasvu tagamisel. Chuck juhtis kindlakäeliselt peaaegu kümme aastat Nutrienis ja selle eelkäijas Agriumis maailma suurima põllukultuuride, teenuste ja lahenduste ettevõtte loomist ja ühendamist ning rajas kultuuri, mis on pühendunud tipptasemel tegevusele ja jätkusuutlike põllumajanduslahenduste edendamisele. Meie juhatus on veendunud, et ta on just õige juht, kes aitab meil edasi liikuda ja luua aktsionäridele märkimisväärset lühi- ning pikaajalist väärtust.”

„Corteva on kujunenud juhtivaks ülemaailmseks põllumajandustehnoloogia ettevõtteks ning olen elevil, et saan Jim Collinsi ja tema suurepärase meeskonna edulugu jätkata,” ütles hr Magro. „Oma ainulaadsete innovatsioonitraditsioonide, erakordselt tugevate kliendisuhete ja jätkusuutlikkusele keskendumisega on meil uskumatu võimalus kiirendada Corteva kasvu ja väärtuse loomist. Corteva on täielikult valmis põllumajandust ümber kujundama, aidates põllumajandustootjatel saada tootlikumaks ja jätkusuutlikumaks ning võimaldades meil toita järjest kasvavat elanikkonda, leides samal ajal uusi viise planeedi kaitsmiseks. Ma ei jõua ära oodata, millal juba alustada saan.”

Hr Page lisas: „Soovin Corteva ja kogu meie juhatuse nimel tänada Jim Collinsit tema suurepärase panuse eest Corteva moodustamisel ja juhtimisel ettevõtte kahel esimesel iseseisvusaastal. Jimi pingutuste ja selge visiooni tulemusel on Cortevas loodud kultuur, võimekus ja strateegia, mille abil saame edasi liikumisel maksimaalselt ära kasutada kõiki võimalusi väärtuse loomiseks. Oleme väga tänulikud, et ta aitab Chucki, et üleminek oleks sujuv.”

 

Chuck Magro elulookirjeldus

Hr Magro oli Nutrieni president ja tegevjuht alates ettevõtte käivitamisest 2018. aastal kuni 2021. aasta aprillini. Enne seda töötas hr Magro neli aastat presidendi ja tegevjuhina Agriumis, mille liitumisel PotashCorpiga loodi Nutrien.

Enne 2014. aastal Agriumi tegevdirektoriks saamist töötas Magro mitmetel teistel juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas tegevjuhi, riskijuhi, äriarenduse asepresidendi ja tootmise asepresidendina. Ta liitus Agriumiga 2009. aastal pärast viljakat karjääri ettevõttes NOVA Chemicals.

Hr Magro osaleb aktiivselt ka Kanada pensioniplaani investeerimisnõukogus. Ta oli ka Rahvusvahelise Väetiseliidu aseesimees ning Väetiseinstituudi endine esimees ja juhatuse liige ning Maailma Majandusfoorumi toidusüsteemide programmi juhatuse esimees, kes tagas strateegilise juhtimise kaasavate, jätkusuutlike, tõhusate ja tervislike ülemaailmsete toidusüsteemide loomisel.

Hr Magrol on Waterloo Ülikooli bakalaureusekraad keemiatehnoloogias ja Windsori Ülikooli magistrikraad ärijuhtimises.

 

Cortevast

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) on börsil noteeritud globaalselt tegutsev pure-play põllumajandusettevõte, mis pakub kogu maailma talunikele tööstuse kõige komplekssemat tooteportfelli. Näiteks kuuluvad sellesse ka tasakaalustatud ja mitmekesised seemnete ja taimekaitsevahendite lahendused ning digilahendused, mille eesmärk on tõsta tootlust, et suurendada saaki ja kasumlikkust. Ettevõttes kasutatakse põllumajanduse tuntumaid kaubamärke, juhtivaid tooteid ja tehnoloogiaid ning tehakse erinevate huvigruppidega koostööd kogu toidusüsteemis, et rikastada nii tootjate kui ka tarbijate elusid ja tagada pidev areng läbi põlvkondade. Corteva sai iseseisvaks aktsiaseltsiks 1. juunil 2019, olles eelnevalt olnud DowDuPont’i põllumajandusüksus. Rohkem teavet leiab aadressilt www.corteva.com. Cortevat saab jälgida sotsiaalmeedias: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.

#   #   #

™ ® Ettevõtte Corteva Agriscience ja selle sidusettevõtete kaubamärgid ja teenindusmärgid.

 

Meediakontakt:

Kasey Anderson
+1 317-337-4478
kasey.anderson@corteva.com

Kontakt investoritele:

Jeff Rudolph
+1 302-485-3704
jeff.rudolph@corteva.com

 

Teatis tulevikku suunatud väidete kohta

Käesolev teatis sisaldab tulevikku suunatud väiteid 1934. aasta väärtpaberituru seaduse (muudetud) paragrahvi 21E ja 1933. aasta väärtpaberiseaduse (muudetud) paragrahvi 27A tähenduses, mis peavad olema hõlmatud 1995. aasta väärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduses sisalduvate tulevikku suunatud väidete programmi Safe Harbor põhimõtetega ja mida võib tuvastada selliste sõnade kaudu nagu „eesmärgid“, „plaanid“, „ootused“, „eeldab“, „hakkab“, „ootab“, „usub“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“ või muude sarnase tähendusega sõnade kasutamisega. Kõik väited, mis käsitlevad ootusi või prognoose tuleviku kohta, sealhulgas väited Corteva kasvustrateegiate, kapitali eraldamise ja kokkuhoiu võimaluste kohta, on tulevikku suunatud väited.

Tulevikku suunatud väited põhinevad teatavatel eeldustel ja ootustel tulevaste sündmuste kohta, mis ei pruugi olla täpsed ega realiseerunud. Tulevikku suunatud väited hõlmavad ka riske ja ebakindlad asjaolusid, millest paljud ei kuulu Corteva kontrolli alla. Kuigi allpool esitatud tegurite loetelu loetakse representatiivseks, ei tohiks seda pidada täielikuks avalduseks kõigi võimalike riskide ja ebamäärasuste kohta. Loetlemata tegurid võivad tulevikku suunatud väidete realiseerumisele olulisi lisatakistusi tekitada. Olulised erinevused tulemustes võrreldes tulevikku suunatud väidetes eeldatuga võivad muu hulgas hõlmata Corteva võimet konkurentsivõimeliselt leida, arendada ja hoida andekaid inimesi; kaadrivoolavust; ümberkorraldusi; tarnijate häireid ja liitumist ning muid sarnaseid riske, mis võivad Corteva tulemustele olulist negatiivset mõju avaldada. Mõned olulised tegurid, mis võivad põhjustada Corteva tegelike tulemuste olulist erinevust mis tahes tulevikku suunatud väidetes väljendatuga, on järgmised: (i) mõne Corteva toote vajaliku regulatiivse heakskiidu hankimata jätmine või kaotamine; (ii) Corteva süsteemide eduka arendamise ja turustamise ebaõnnestumine; (iii) Corteva biotehnoloogia ja muude põllumajandustoodete avalikuse poolt mõistmise ja aktsepteerimise või tajutava aktsepteerimise mõju; (iv) valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide põllumajandus- ja muude seotud poliitikate muutumise mõju; (v) konkurentsi ja liitumiste mõju Corteva tööstusele; (vi) geneeriliste toodete tootjatelt tuleva konkurentsi mõju; (vii) muutuvate regulatiivsete nõuete täitmisega seotud kulud ning keskkonnaseaduste või lubadega seotud nõuete tegeliku või väidetava rikkumise mõju; (viii) kliimamuutuste ja ettenägematute hooajaliste ning ilmastikutingimuste mõju; (ix) nafta- ja kaubaturgudega seotud riskid; (x) konkurendi poolt vahendusplatvormi loomine Corteva toodete turustamiseks; (xi) Corteva kolmandatest pooltest sõltuvuse mõju seoses teatavate toorainete või litsentside ja turustamisega; (xii) tööstusspionaaži ja muude Corteva tarneahela, infotehnoloogia või võrgusüsteemide häirete mõju; (xiii) Corteva sisendkulude muutlikkuse mõju; (xiv) suutmatus realiseerida DowDuPonti tehtud sisemiste ümberkorralduste eeldatavat kasu seoses Corteva eraldumisega ja muude kulude kokkuhoiu algatustega; (xv) suutmatus hankida kapitali kapitaliturgude kaudu või võtta lühiajalisi laene Cortevale vastuvõetavatel tingimustel; (xvi) Corteva klientide suutmatus maksta Cortevale oma võlgu, sealhulgas kliendi rahastamise programmid; (xvii) pensionimaksete ja muude töösuhtejärgsete hüvitiste plaani maksete suurenemine; (xviii) riskid, mis on seotud EID varasemate kohustuste hüvitamiskohustustega seoses Corteva eraldumisega; (xix) seaduste ja nõuete täitmise ning kohtuvaidluse korral negatiivse otsuse mõju; (xx) Corteva ülemaailmse tegevusega seotud riskid; (xxi) suutmatus tõhusalt hallata omandamisi, loovutamisi, liite ja muid portfellitoiminguid; (xxii) COVID-19 riskid; (xxiii) aktivistidest aktsionäridega seotud riskid; (xxiv) Corteva intellektuaalomandi õigused või teiste poolt intellektuaalomandiga seoses esitatud nõuete kaitse; (xxv) võltsitud toodete mõju; (xxvi) Corteva sõltuvus intellektuaalomandi ristlitsentsilepingutest; (xxvii) muud DowDuPontist eraldumisega seotud riskid; (xxviii) riskid seoses Bideni täitevkorraldusega, mis edendab konkurentsi Ameerika majanduses, ja (xxix) riskid, mis on seotud meie tegevjuhi vahetumisega. Lisaks võivad tekkida muud riskid ja ebamäärasused, mida Corteva ei suuda praegu tuvastada või mille osas Corteva praegu ei eelda, et need avaldavad olulist mõju ettevõtte äritegevusele. Kui mis tahes tulevikku suunatud väites väljendatakse ootust või veendumust seoses tuleviku tulemuste või sündmustega, põhineb selline ootus või veendumus Corteva juhtkonna praegustel plaanidel ja ootustel ning on väljendatud heas usus ja usutavasti põhjendatud alusel, kuid me ei saa olla kindlad, et vastav ootus või veendumus teoks saab, saavutatakse või täidetakse. Corteva loobub vastutusest ja ei kohustu tulevikku suunatud väiteid uuendama ega üle vaatama, välja arvatud kohalduva õigusega ette nähtud juhtudel. Üksikasjalik arutelu mõningate olulisemate riskide ja ebamäärasuste üle, mis võivad põhjustada tulemuste ja sündmuste olulist erinevust tulevikku suunatud väidetest või muudest hinnangutest, on toodud Corteva aastaaruande vormi 10-K osas „Riskitegurid”, mida on muudetud järgmiste kvartaliaruannetega vormidel 10-Q ja 8-K.