Leedu väldib taimekaitsevahendite võltsinguid: järjekordse falsifikaadi tulek turule on ära hoitud

 

Leedu taimekasvatussektoril, mida pidevalt rünnatakse võltsitud taimekaitsevahenditega, on õnnestunud vältida võltsijate järjekordset rünnakut, mis seekord oli suunatud rapsikasvatajatele. 2019. aasta lõpus teatati, et riiklik taimekasvatusteenistus tühistas taimekaitsevahendi Egara müügiloa pärast seda, kui see leiti olevat võltsing.

2018. aastal andis põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik taimekasvatusteenistus müügiloa taimekaitsevahendile Egara. Luba väljastati Ühendkuningriigi ettevõttele Synergy Generics Limited ja Leedus turustas toodet UAB Alsa. Kuid 2019. aasta kevadel tekkis antud toote osas kahtlusi ning pärast proovide võtmist müük peatati kuni toote koostise kindlaks tegemiseni. Lõpuks selgus laborikatsete tulemusel, et Egara ei vasta deklareeritud koostisele, st ei ole identne nimetatud võrdlustootega Galera, ja lihtsamalt öeldes on tegu võltsinguga.

„Me seisame pidevalt silmitsi taimekaitsevahendite võltsimisega ning oleme väga mures nii selle tegevuse ulatuse kui ka turustajate häbematuse pärast. Äsjases loos mainitud UAB Alsa oli ka 2019. aasta alguses osaline toodete võltsimisskandaalis, kuid pöördus ebaausa tulu saamise nimel taas sama tegevusmudeli juurde tagasi. Loomulikult kahjustab niisugune tegevus ausate tootjate huve, kelle tooteid võltsitakse, kuid märksa valusam on see, et lõppkokkuvõttes kannatavad nii Leedu põllumehed, kes annavad järele kiusatusele pisut odavamaid falsifikaate kasutada, nende toodang kui ka lõpptarbijad,“ märgib Leedu taimekaitse assotsiatsiooni (LTKA) juhataja Zita Varanavičienė.

Z. Varanavičienė sõnul suudavad turustajad, kes üritavad põllumeestele falsifikaate kaela määrida, osavalt ära kasutada mõnesid ELi määruste tingimusi. Taimekaitsevahendite hindamise ja turuleviimise kriteeriumeid sätestav ELi määrus ise on äärmiselt range. Turu iseregulatsiooni tagamiseks on siiski ette nähtud ka paralleelkaubanduse põhimõtted, mille kohaselt antakse võrdlustoodetega identsetele toodetele müügiluba 45 päeva jooksul lihtsustatud korras.

„Just seda kasutavadki ära võltsijad, kasutades määruse antud sätet falsifikaatide turuleviimise kattevarjuks. Loodame väga, et Egara võltstooted meie põllumeeste rapsipõldudele enam ei jõua,“ rõhutab LTKA juht.

See pole möödunud aasta jooksul esimene kord, mil on kindlaks tehtud, et taimekaitsevahendite falsifikaate tuuakse turule paralleelkaubanduse lihtsustatud tingimuste varjus. 2019. aastal oleme juba teatanud katsest turustada 11 tonni võltstooteid. Kasutades sama skeemi nagu käesoleval juhul, püüti turule tuua taimekaitsevahendit Bzone, mis, nagu laborikatsete tulemustel selgus, oli võltsing, st turustatava toote keemiline koostis oli dokumentatsioonis deklareeritust täiesti erinev ning ei vastanud võrdlustoote koostisele.

Egarat turustati, imiteerides selle vastavust seaduslikule tootele – võrdlustootele Galera, mis on süsteemne herbitsiid üheaastaste ja mõnede mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsil. Ettevõtte Corteva Agrisciences poolt toodetav Galera on testitud, Leedus kasutamiseks registreeritud ja ohutu toode. Kuid turustajad tarnisid Leedu turule selle toote falsifikaati, mille keemiline koostis erines märkimisväärselt müügiloas ära toodud originaalse võrdlustoote omast.

Egara juhtum on illustreeriv ja pole kaugeltki ainulaadne. Ebaausate turustajate püüdlused tuua ELi paralleelkaubanduse põhimõtete varjus turule ebaselge koostisega falsifikaate on nii põllumeeste, taimekaitsevahendite tootjate kui ka avalike organisatsioonide mureks, kuna see pole mitte ainult põllumajanduse, vaid ka inimeste tervise probleem. Varjus müüdavate toodete valmistamisel võib kasutada ELis keelatud koostisaineid, näiteks abiaineid ja sünergiste, ning toimeaine puhtus ei vasta etiketil märgitule.

Sel korral avastatud Egara võltsingute turuväärtus võinuks ulatuda kuni 140 000 euroni. Oluline on märkida, et võltsijad tegutsevad turu varjus, mis tähendab ka, et riik kaotab märkimisväärse osa maksudest.

Kaitstes kvaliteetsete ja ohutute taimekaitsevahendite ostmise avalikku huvi turul, toetab Leedu taimekaitse assotsiatsioon ametivõimude pingutusi ning palub viivitamatult kohaldada meetmeid tarbijate tervise ja keskkonnakaitse tagamiseks, takistada testimata koostisega falsifikaatide levikut ning ennetada võltsitud taimekaitsevahendite turule toomist.

 

Leedu taimekaitse assotsiatsioon

Rohkem teavet:

Zita Varanavičienė

Leedu taimekaitse assotsiatsiooni direktor

Tel: + 370 618 08148

E-post: laaa@augaluapsauga.lt