UAB „Dow Agroscience Lithuania“, juridinis asmuo, veikiantis adresu J.Jasinskio 16A, Vilnius, įmonės kodas 304016357, PVM mokėtojo kodas LT100009485814, atstovaujama direktoriaus Lars Dinesen siekia Jums elektroniniu paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Kadangi tokiems veiksmams yra būtinas Jūsų išankstinis sutikimas, Jums pageidaujant gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, prašome užpildyti ir pasirašyti šią sutikimo formą. Šį sutikimą Jūs bet kada galite atšaukti spusteldami nuorodą tiesioginės rinkodaros pranešimų pabaigoje, taip pat susisiekę su mumis telefonu 8 618 77780 arba elektroniniu paštu ingrida.kazlauskaite@corteva.com. Daugiau informacijos apie mus rasite svetainėje adresu www.corteva.lt.

 

Ko mums reikia?

Mes esame tai, kas laikoma Jūsų mums perduodamų duomenų valdytoju. Mes renkame tik duomenis, Jūsų savanoriškai pateiktus tiesioginės rinkodaros tikslais. Toks asmens duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, el,pašto adresą, telefono numerį bei ūkio dydį.

 

Ką mes darome su Jūsų duomenimis?

Mes pageidaujame žinoti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume siūlyti Jums mūsų teikiamas paslaugas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (tvarkymas gavus Jūsų kaip duomenų subjekto sutikimą).

Informuojame, kad mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie paslaugų teikėjai gali būti informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina, kad galėtume Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje ir šiuo metu neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

 

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis iki kol Jūs atšauksite duotą sutikimą.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis apie Jus bei prašyti persiųsti Jūsų asmens duomenų kopiją Jums arba Jūsų nurodytam trečiajam asmeniui. Jei bet kuriuo metu Jūs nuspręsite, kad informacija, kurią mes apie Jus tvarkome, yra neteisinga, Jūs galite reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Taip pat, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, telefono numeris 8 5 271 2804 arba 8 5 279 1445, elektroninio pašto adresas ada@ada.lt).

 

Sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais

Pasirašydamas sutinku, kad UAB Dow Agroscience Lithuania tvarkytų mano duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Man yra žinoma mano teisė bet kuriuo metu pateikus rašytinės formos pranešimą atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 str. 3 dalis) ir kitos aukščiau paminėtos mano kaip duomenų subjekto teisės.

Grįžti atgal